Obowiązek informacyjny darczyńcy

W związku z przekazanymi danymi osobowymi podczas dokonywania darowizny informujemy:

1. Administratorem danych osobowych jest Warsztat Terapii Zajęciowej przy Fundacji Nowa Wola (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą Nowa Wola 89, 16-050 Michałowo. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Nowa Wola 89, 16-050 Michałowo, lub drogą mailową: wtz.nowawola@o2.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Andrzeja Rybus-Tołłoczko,
z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. na podstawie oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

4. Przetwarzanie odbywa się w celu identyfikacji i uzyskania informacji o darczyńcach, podziękowania za wsparcie, a także prawidłowego rozliczenia finansów Administratora.

5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa oraz innym podmiotom, o ile zaistnieje taka konieczność, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

8. Dane osobowe będą przechowywane w okresie wspierania Administratora, do czasu żądania zaprzestania ich przetwarzania.

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

10. Skargę nas działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Podanie danych osobowych jest wymogiem do przekazania darowizny, w przypadku ich niepodania nie będzie możliwości współfinansowania działań Administratora.

12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.