Informator

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej,pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej
dla osób z zaburzeniami psychicznymi w roku 2012
Białystok 2012
POBIERZ W PDF

Podmioty uczestniczące w Powiatowym Programie Zdrowia Psychicznego w 2012

POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W BIAŁYMSTOKU Anna Sawicka 15-028 Białystok ul. Słonimska 15/1 tel. (085) 741 62 35
Poniedziałek -piątek 8:00 – 16:00.

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W ŁAPACH
Małgorzata Łuczaj 18-100 Łapy
ul. Westerplatte 8 tel. (085) 715 23 34
Poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00.

ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH W ŁAPACH
Danuta Bojczuk18-100 Łapy
ul. Sikorskiego 68 tel. (085) 814 20 16
Poniedziałek – piątek 8:00 – 15:00 .

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ŁAPACH
Dariusz Wincenciak 18-100 Łapy
ul. Bohaterów Westerplatte 10 tel. (085) 715 27 02
Poniedziałek – piątek 8:00 – 15:00.

CENTRUM EDUKACJI W SUPRAŚLU
Marianna Raciborska 16-030 Supraśl
ul. Piłsudskiego 64 tel. (085) 718 36 16
Poniedziałek – piątek 8:00 – 15:00.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MICHAŁOWIE
Dorota Burak 16-050 Michałowo
ul. Sienkiewicza 5 tel. (085) 718 96 07
Poniedziałek – piątek 8:00 – 15:00.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ
Anna Matląg 16-020 Czarna Białostocka
ul. Sienkiewicza 7 tel. (085) 710 10 72
Poniedziałek – piątek 8:00 – 15:00.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BIAŁYMSTOKU
Elżbieta Turczewska 15-569 Białystok
ul. Borsucza 2 tel. (085) 715 39 10
Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek – piątek 7:30 – 15:30.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU
Iwona Helena Rojcewicz 15-005 Białystok
ul. Sienkiewicza 82 tel. (85) 747 38 00
Poniedziałek – piątek 8:00 – 14:00.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOROSZCZY
Henryk Smilewicz 16-070 Choroszcz
ul. Aleja Niepodległości 4 tel. (85) 713 14 41
Poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W JAŁÓWCE
Jan Steckiewicz 16-050 Michałowo
ul. Leśna 11 tel. (85) 713 16 90
Poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00.

OŚRODEK WSPARCIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI
PSYCHICZNYMI W ŁAŹNIACH
Marian Adam Sacharewicz 16-030 Supraśl
Łaźnie 23 tel. (85) 718 31 44
Poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00.

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ
Irena Staniszczak 16-020 Czarna Białostocka
ul. Czajkowskiego 9 tel. (85) 710 36 65
Poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00.

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ W OGRODNICZKACH
Mirosław Rodzik 16-030 Supraśl
Ogrodniczki, ul. Białostocka 62 Tel. (85) 7190 81 00
Poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00.

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ W NOWEJ WOLI
Jarosław Szczerbacz 16-050 Michałowo
Nowa wola 89 tel. 692 418 400
Poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30

Wykaz podmiotów realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień na terenie Powiatu Białostockiego i miasta Białegostoku w 2012 roku:
Źródło: strona internetowa NFZ Białystok – http://83.12.126.45:9998/inf/2012/index_2008.php [stan na dzień 26.03.2012 r.]

WYSZCZEGÓLNIENIE  MIEJSCOWOŚĆ  ADRES  KONTAKT 
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCH – Poradnie 
CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO LESZCZYNOWA W. MAGNUSZEWSKI

BIAŁYSTOK

LESZCZYNOWA 40 85 688 30 20
NPZOZ PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO B. KONIECKO,
W. JANKOWSKA SP.P. LEKARZY
BIAŁYSTOK BEMA 2 85 742 25 08
NZOZ BRAM-MEDICA PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO BIAŁYSTOK STOŁECZNA 7/8 85 679 51 80
NZOZ KENDRON BIAŁYSTOK MARJAŃSKIEGO 3/201 85 742 05 66
PODLASKIE CENTRUM PSYCHOGERIATRII BIAŁYSTOK CHOROSZCZAŃSKA 24 85 661 02 98
ZOZ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
W BIAŁYMSTOKU
BIAŁYSTOK FABRYCZNA 27 85 869 45 89
SPECJALISTYCZNY NZOZ LEGE ARTIS BIAŁYSTOK MŁYNOWA 17 85 674 66 00

85 654 54 54

SPP ZOZ IM. DR. S. DERESZA
W CHOROSZCZY
BIAŁYSTOK RADZYMIŃSKA 2 85 743 43 06
NZOZ PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO LEK. MED. ELŻBIETA PAŁASZ BIAŁYSTOK SŁONIMSKA 15/1 85 741 56 45
NIEPUBLICZNY PSYCHIATRYCZNY ZOZ SP. Z O.O. BIAŁYSTOK STASZICA 3 85 740 43 31
NZOZ VITA DIABETICA MAŁGORZATA BURACZYK BIAŁYSTOK ŚW. ROCHA 12A 85 744 68 86
NZOZ IDEA BIAŁYSTOK WITOSA 13/3 85 654 60 76
NZOZ TOP-MEDIC ŁAPY PIASKOWA 9/16 85 715 22 92

w. 46

ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY- Poradnie
NZOZ OPIEKA MEDYCZNA OPOKA BIAŁYSTOK ANTONIUKOWSKA 11/III P. 85 664 14 44;

509 434 034

UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY IM. L. ZAMENHOFA
W BIAŁYMSTOKU
BIAŁYSTOK WASZYNGTONA 17 85 745 05 02

85 745 07 88

NZOZ OŚRODEK PSYCHIATRII I PSYCHOTERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY EUREKA BIAŁYSTOK WESOŁA 171 85 742 27 88
LECZENIE ALKOHOLOWYCH ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH (DETOKSYKACJI) – Leczenie stacjonarne
SPP ZOZ IM. DR. S. DERESZA
W CHOROSZCZY(ODDZIAŁ LECZENIA ALKOHOLOWYCH ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH)
CHOROSZCZ BRODOWICZA 1 85 719 10 91

w. 209

SPP ZOZ IM. DR. S. DERESZA
W CHOROSZCZY
(PODODDZIAŁ LECZENIA ALKOHOLOWYCH ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH)
CHOROSZCZ BRODOWICZA 1 85 719 10 91

w. 358

LECZENIE NERWIC – Poradnia
CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO LESZCZYNOWA W. MAGNUSZEWSKI BIAŁYSTOK LESZCZYNOWA 40 85 688 30 20
NZOZ OŚRODEK PSYCHOTERAPII I PSYCHOEDUKACJI MEANDRA D. KIERCEL BIAŁYSTOK   KUJAWSKA 53/1 85 733 35 16
NZOZ OŚRODEK PSYCHOTERAPII MEDYCZNEJ J. SOCHACKI, J. SOCHACKI SC BIAŁYSTOK CIOŁKOWSKIEGO 49 85 653 88 86
LECZENIE ŚRODOWISKOWE (DOMOWE) – zespół środowiskowy
SPP ZOZ IM. DR. S. DERESZA
W CHOROSZCZY
BIAŁYSTOK RADZYMIŃSKA 2 85 743 43 06
PODLASKIE CENTRUM PSYCHOGERIATRII BIAŁYSTOK CHOROSZCZAŃSKA 24 85 661 02 98
NIEPUBLICZNY PSYCHIATRYCZNY
ZOZ SP. Z O.O.
BIAŁYSTOK STASZICA 3 85 740 43 31
LECZENIE UZALEŻNIEŃ – Poradnie
NZOZ STACJA OPIEKI CARITAS ARCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ BIAŁYSTOK SIENKIEWICZA 81/9 85 675 09 06
NZOZ PORADNIA TERAPII UZALEŻNIEŃ
I WSPÓŁUZALEŻNIEŃ
BIAŁYSTOK SUKIENNA 11A 85 740 45 50
LECZENIE UZALEŻNIEŃ, W TYM ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU – Leczenie stacjonarne
SPP ZOZ IM. DR. S. DERESZA W CHOROSZCZY
(ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU DLA MĘŻCZYZN)
CHOROSZCZ BRODOWICZA 1 85 719 10 91

w. 248

SPP ZOZ IM. DR. S. DERESZA W CHOROSZCZY
(CAŁODOBOWY ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU DLA KOBIET)
CHOROSZCZ BRODOWICZA 1 85 719 10 91

w. 318

LECZENIE ZABURZEŃ NERWICOWYCH DLA DOROSŁYCH – Leczenie stacjonarne
SPP ZOZ IM. DR. S. DERESZA
W CHOROSZCZY
CHOROSZCZ BRODOWICZA 1 85 719 10 91

w. 231

LECZENIE ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH PO SUBSTANCJACH PSYCHOAKTYWNYCH (DETOKSYKACJI) – Leczenie stacjonarne
SPP ZOZ IM. DR. S. DERESZA
W CHOROSZCZY
CHOROSZCZ BRODOWICZA 1 85 719 10 91

w. 251

ŚWIADCZENIA DZIENNE LECZENIA ZABURZEŃ NERWICOWYCH
CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO LESZCZYNOWA W. MAGNUSZEWSKI BIAŁYSTOK LESZCZYNOWA 40 85 688 30 20
NIEPUBLICZNY PSYCHIATRYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SPÓŁKA Z O.O. BIAŁYSTOK STAROBOJARSKA 15A/1 85 740 64 40
NZOZ OŚRODEK PSYCHOTERAPII I PSYCHOEDUKACJI MEANDRA D. KIERCEL BIAŁYSTOK KUJAWSKA 53/1 85 733 35 16
NZOZ OŚRODEK PSYCHOTERAPII MEDYCZNEJ J. SOCHACKI, J. SOCHACKI SC BIAŁYSTOK CIOŁKOWSKIEGO 49 85 653 88 86
ZOZ MSWiA W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK FABRYCZNA 27 85 869 45 89
ŚWIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE GERIATRYCZNE
CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO LESZCZYNOWA W. MAGNUSZEWSKI BIAŁYSTOK LESZCZYNOWA 40 85 688 30 20
PODLASKIE CENTRUM PSYCHOGERIATRII BIAŁYSTOK CHOROSZCZAŃSKA 24 85 661 02 98

 

ŚWIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH
CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO LESZCZYNOWA W. MAGNUSZEWSKI BIAŁYSTOK LESZCZYNOWA 40 85 688 30 20
SPP ZOZ IM. DR. S. DERESZA
W CHOROSZCZY
(DZIENNY ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY
DLA DOROSŁYCH)
BIAŁYSTOK RADZYMIŃSKA 2 85 651 07 52
SPP ZOZ IM. DR. S. DERESZA
W CHOROSZCZY
(ODDZIAŁ DZIENNY DLA CHORYCH
Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI)
BIAŁYSTOK RADZYMIŃSKA 2 85 743 43 06
ŚWIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE REHABILITACYJNE

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY IM. L. ZAMENHOFA
W BIAŁYMSTOKU
BIAŁYSTOK WASZYNGTONA 17 85 745 07 88
ŚWIADCZENIA DZIENNE TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
SPP ZOZ IM. DR. S. DERESZA
W CHOROSZCZY
BIAŁYSTOK RADZYMIŃSKA 2 85 743 31 25
ŚWIADCZENIA DZIENNE TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
STOWARZYSZENIE DROGA NZOZ MODZIEŻOWY OŚRODEK TERAPII
I READAPTACJI ETAP
BIAŁYSTOK WŁÓKIENNICZA 7 85 744 52 24
ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZO-LECZNICZE PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH- Leczenie stacjonarne
SPP ZOZ IM. DR. S. DERESZA
W CHOROSZCZY
CHOROSZCZ BRODOWICZA 1 85 719 10 91

w. 277

  ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA CHORYCH SOMATYCZNIE Leczenie stacjonarne
SPP ZOZ IM. DR. S. DERESZA W CHOROSZCZY CHOROSZCZ BRODOWICZA 1

85 719 10 91

w. 323

ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH- Leczenie stacjonarne
SPP ZOZ IM. DR. S. DERESZA W CHOROSZCZY CHOROSZCZ BRODOWICZA 1

85 719 10 91

w. 305, 335, 260, 235, 368

ŚWIADCZENIA PSYCHOGERIATRYCZNE- Leczenie stacjonarne
SPP ZOZ IM. DR. S. DERESZA W CHOROSZCZY CHOROSZCZ BRODOWICZA 1

85 719 10 91

w. 378

ŚWIADCZENIA PSYCHOLOGICZNE- Poradnia
CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO LESZCZYNOWA W. MAGNUSZEWSKI BIAŁYSTOK LESZCZYNOWA 40 85 688 30 20
NIEPUBLICZNY PSYCHIATRYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SPÓŁKA Z O.O. BIAŁYSTOK STASZICA 3 85 740 43 31
NZOZ IDEA BIAŁYSTOK WITOSA 13/2 85 654 60 76
NZOZ OŚRODEK PSYCHOTERAPII I PSYCHOEDUKACJI MEANDRA D. KIERCEL BIAŁYSTOK KUJAWSKA 53/1
85 733 35 16
SPECJALISTYCZNY NZOZ LEGE ARTIS BIAŁYSTOK MŁYNOWA 17

85 674 66 00,

85 654 54 54

ŚWIADCZENIA REHABILITACYJNE DLA UZALEŻNIENIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH –Leczenie stacjonarne
NZOZ STACJA OPIEKI CARITAS ARCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ CZARNA BIAŁOSTOCKA   CHMIELNIK 15   85 710 32 41
NZOZ MONAR OŚRODEK REHABILITACYJNO-READAPTACYJNY
W ZACZERLANACH (GM. CHOROSZCZ)
ZACZERLANY   ZACZERLANY 25   85 719 33 14
    ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU-Poradnie
NZOZ VIRTUS SC ELŻBIETA CICHOREK TOMASZ CICHOREK BIAŁYSTOK ANTONIUK FABRYCZNY 10/1 85 661 53 33
SPP ZOZ IM. DR. S. DERESZA W CHOROSZCZY BIAŁYSTOK