Dni Nauki i Rozwoju Zawodowego # Informatyka i Inżynieria Biomedyczna

15 grudnia 2017
Zdjęcia 
W dniu dzisiejszym odbyły się kolejne zajęcia w ramach projektu „Dni Nauki i Rozwoju Zawodowego” a dotyczyły one zagadnień z dziedziny informatyki i inżynierii biomedycznej. Prowadzącym warsztaty był Dr n. med. inż. Jerzy Sienkiewicz; pełnomocnik Rektora Politechniki Białostockiej do spraw współpracy i rozwoju kreatywności, właściciel Podlaskiego Ośrodka Naukowo-Badawczego, wiceprezesem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Białymstoku. Główne zagadnienia jakie poruszył zaproszony gość to TRIZ czyli Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zagadnień. Definiuje się ją jako  zestaw narzędzi, bazę wiedzy i podstawowy model technologiczny do tworzenia nowych innowacyjnych pomysłów i rozwiązywania problemów. Dr Sienkiewicz uświadomił nam, że metoda ta opiera się na aktywności intelektualnej. Omija ona błędne rozwiązania, dzięki czemu szybciej prowadzi do znalezienia rozwiązania problemu. Podczas spotkania zapoznaliśmy się także z zasadami innowacyjności, które odnoszą się do dziedzin technicznych i umożliwiają nam udoskonalanie pomysłów. Dr Sienkiewicz wielokrotnie powtarzał, ze w trakcie konstruowania musimy poszukiwać najbardziej korzystnego połączenia wszystkich parametrów, ponieważ rozwiązania o charakterze wynalazczym wymagają znalezienia rozwiązania, w którym zyski dotyczące parametrów muszą być największe, a straty minimalne. Niepełnosprawni uczestnicy mogli samodzielnie doświadczyć wielu zagadnień logistycznych i zastosować poznane rozwiązania w ćwiczeniach praktycznych. Na zakończenie spotkania odbyła się projekcja filmu, oraz wykład dotyczący konstrukcji medycznych, informatyki medycznej, biomechaniki i inżynierii biomateriałów, aparatury oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych. Jest przygotowany do współpracy z lekarzami w zakresie wspomagania komputerowego w medycynie, integracji, eksploatacji, obsługi i konserwacji aparatury medycznej oraz obsługi systemów diagnostycznych i terapeutycznych.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Rok 2017. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.