Podsumowanie roku 2017/2018

06 lipca 2018
Zdjęcia

Dzisiejszego dnia przed przerwą letnią odbyło się w naszej placówce spotkanie rodziców i opiekunów. Po przywitaniu gości kierownik zaprosił wszystkich do obejrzenia prezentacji multimedialnej obrazującej miniony rok pracy. W części artystycznej wystąpiło kilkoro uczestników prezentując utwory muzyczne. Po występach zaproszono wszystkich na słodki poczęstunek. Celem spotkania była integracja rodziców i opiekunów uczestników, jak również wymiana informacji na temat przebiegu rehabilitacji.

Zaszufladkowano do kategorii Rok 2018 | Możliwość komentowania Podsumowanie roku 2017/2018 została wyłączona

VI Przegląd Piosenki Nowoczesnej Mam Talent

26 czerwca 2018
Zdjęcia

W dniu 26.06.2018 r w Gminnym Ośrodku Kultury w Michałowie odbył się VI Przegląd Piosenki Nowoczesnej „Mam Talent”. W występach wzięli udział wykonawcy z dziesięciu placówek: DPS „Jawor” z Jałówki, WTZ z Sokółki, Środowiskowy Dom Samopomocy z Bielska Podlaskiego, WTZ z Moniek, DPS „Spokojna Przystań” z Garbar, WTZ z Szumowa, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy z Łaźni, DPS z Białegostoku, WTZ z Hajnówki, WTZ z Nowej Woli. Zaprezentowano ciekawy repertuar, na który składały się nowe przeboje muzyki rozrywkowej, jak również standardy, znane i lubiane przez wszystkich zgromadzonych. Wspólne występy miały na celu pokazanie rozwoju artystycznego naszych podopiecznych oraz wspieranie integracji z innymi grupami. Po oficjalnej części zaproszono wszystkich obecnych do „Gospody” na posiłek i dyskotekę. Wspólna zabawa była okazją do zawarcia nowych znajomości i pogłębienia relacji ze znajomymi i przyjaciółmi z zaproszonych placówek. Celem przeglądu było rozwijanie zdolności artystycznych naszych podopiecznych, wspieranie ich kreatywności, a także promowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych. Co roku „Mam Talent” gromadzi coraz więcej uczestników, dołączają do nas nowi chętni zainteresowani wspólnymi występami.
Zapraszamy do obejżenia filmu

Zaszufladkowano do kategorii Rok 2018 | Możliwość komentowania VI Przegląd Piosenki Nowoczesnej Mam Talent została wyłączona

Casting do Mam Talent

19 czerwca 2018
Zdjęcia

W dniu 19.06.2018 r. w Nowej Woli odbył się wewnętrzny casting wykonawców rywalizujących o możliwość występu w VI Przeglądzie Piosenki Nowoczesnej „Mam Talent”. Uczestnicy naszych Warsztatów Terapii Zajęciowej mieli okazję obejrzeć występy swoich kolegów i koleżanek występujących solo, w duecie i w zespole.  Zaprezentowano ciekawy i różnorodny repertuar, na który składały się znane i lubiane przeboje. Przed zgromadzoną publicznością wystąpili: Dorota Popławska, Anna Sołowiej, Ewa Bura, Beata Miedźwiedź, Marek Leończuk, Tomasz Piwowarczyk, Radek Jarmacewicz, Maciej Filipczuk, Łukasz Jamroziak, Bartłomiej Oskroba. Wspólne występy miały na celu pokazanie rozwoju artystycznego naszych podopiecznych oraz poprawienie umiejętności autoprezentacji, a także wspomaganie budowania poczucia własnej wartości. Po występach zarządzono przerwę, w trakcie której zebrało się jury złożone z Kierownika Warsztatów, obecnych wychowawców i psycholog. Po burzliwej naradzie wybrano przedstawicieli Warsztatów Terapii Zajęciowej do reprezentowania naszej placówki na VI przeglądzie Piosenki Nowoczesnej „Mam Talent”. Zwycięzcami castingu zostali: Radek Jarmocewicz, Tomasz Piwowarczyk i Maciek Filipczuk. Wszyscy występujący otrzymali słodkie upominki i gromkie brawa.

Zaszufladkowano do kategorii Rok 2018 | Możliwość komentowania Casting do Mam Talent została wyłączona

Piknik Rodzinny

16 czerwca 2018
Zdjecia

Dzisiejszego dnia zostaliśmy zaproszeni przez zaprzyjaźniony Dom Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach na Piknik Rodzinny. Atmosfera była bardzo fajna, na początku odbyła się część artystyczna, gdzie wysąpili nasi uczestnicy, następnie był gorący poczęstunek. Piknik owiedziło bardzo dużo ludzi w szczególności krewnych i bliskich mieczkańców tego domu. Dziękujemy za zaproszenie.

Zaszufladkowano do kategorii Rok 2018 | Możliwość komentowania Piknik Rodzinny została wyłączona

Festyn św. Antoniego w Jałówce

13 czerwca 2018
Zdjęcia

W dniu dzisiejszym kilkoro podopiecznych naszego WTZ w odpowiedzi na zaproszenie DPS Jawor w Jałówce uczestniczyło w XVII Festynie Św. Antoniego. Po mszy, która odbyła się w ruinach tamtejszego kościoła wszyscy zgromadzeni goście udali się na teren Domu Pomocy Społecznej, gdzie miały miejsce prezentacje artystyczne, poczęstunek i zabawa integracyjna. Celem wyjazdu było kultywowanie tradycji religijnych, poznanie przez osoby niepełnosprawne zwyczajów kulturowych naszego regionu jak też budowanie ich pozytywnego wizerunku wśród społeczności lokalnej.

Zaszufladkowano do kategorii Rok 2018 | Możliwość komentowania Festyn św. Antoniego w Jałówce została wyłączona

Spotkanie Integracyjne

12 czerwca 2018
Zdjęcia

Rodzice jednego z naszych uczestników -Macieja Szarejko zorganizowali spotkanie integracyjne, na które zaprosili cały warsztat.

 

Serdecznie Dziękujemy Państwu Markowi i Małgorzacie Szarejko za tak ciepłe i miłe spotkanie. Za przepyszny poczęstunek i wspaniałą zabawę.
                                                                     Kierownik, Kadra oraz uczestnicy WTZ Nowa Wola

Zaszufladkowano do kategorii Rok 2018 | Możliwość komentowania Spotkanie Integracyjne została wyłączona

VI Spotkanie Integracyjne i Festyn Rodzinny DOBRA WOLA

25 maja 2018
Zdjęcia

W dniu dzisiejszym w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Nowej Woli odbyło się VI SPOTKANIE INTEGRACYJNE I FESTYN RODZINNY „DOBRA WOLA” 2018. Impreza objęta została Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Michałowo. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 400 gości ; przedstawiciele władz regionu, dyrekcja placówek kulturalno- oświatowych,  uczniowie zaprzyjaźnionych szkół, mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej, podopieczni Środowiskowych Domów Samopomocy, uczniowie Szkół Specjalnych oraz wolontariusze z międzynarodowej wymiany Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia „Eleos” i Stowarzyszenia „Anawoj”. Dla przybyłych gości przygotowano wiele atrakcji takich jak występy zespołów z Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie, atrakcje dla dzieci, które zapewniła firma Fast Event, pokazy Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, zajęcia animacyjne prowadzone przez uczniów i nauczycieli Szkoły Policealnej NR 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku, loteria fantowa prowadzona przez przedstawicieli Lasów Państwowych, pokazy członków grupy motocyklowej Motofazers oraz przejażdżki samochodami terenowymi zorganizowane przez członków grupy Podlasie 4×4. Podczas spotkania podjęto też inicjatywę propagowania walki z nowotworami krwi organizując Dzień Dawcy i umożliwiając rejestrację Potencjalnych Dawców Szpiku przy współpracy z fundacją DKMS Polska. Celem organizacji spotkania była integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym, budowanie ich pozytywnego wizerunki, rozwój społeczny i kulturowy, propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego jak też niwelowanie barier społecznych związanych z niepełnosprawnością.
Zapraszamy do obejżenia filmu

Zaszufladkowano do kategorii Rok 2018 | Możliwość komentowania VI Spotkanie Integracyjne i Festyn Rodzinny DOBRA WOLA została wyłączona

Czarna Róża 2018

16 maja 2018
Zdjecia

W dniu dzisiejszym czterech podopiecznych naszej placówki uczestniczyło w XI Festiwalu Pieśni i Poezji Patriotycznej i Żołnierskiej Osób Niepełnosprawnych „O Czarną Różę”, który odbył się w Czarnej Białostockiej. Organizatorem przeglądu jest Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Razem”, Warsztat Terapii Zajęciowej, oraz Dom Kultury w Czarnej Białostockiej. W tegorocznych zmaganiach wzięło udział kilkanaście placówek, które przygotowały łącznie 18 występów wokalnych i recytatorskich. Podopieczni naszego WTZ przygotowali dwa utwory muzyczne prezentując zespół, oraz występ solowy, za które otrzymali dyplomy, nagrody rzeczowe, oraz symboliczne Czarne Róże. Celem udziału w tegorocznym festiwali było uczczenie 100 rocznicy odzyskania niepodległości, promowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych, jak też upowszechnianie patriotycznej tematyki jako wartości związanej z tradycją i ochrona polskiej kultury narodowej.

Zaszufladkowano do kategorii Rok 2018 | Możliwość komentowania Czarna Róża 2018 została wyłączona

Spotkanie z WTZ Hajnówka

27 kwietnia 2018
Zdjecia

W dniu dzisiejszym w odpowiedzi na zaproszenie kadry i uczestników zaprzyjaźnionego Warsztatu Terapii Zajęciowej udaliśmy się na spotkanie integracyjne do Hajnówki.Wszyscy podopieczni wraz z kadrą uczestniczyli w zawodach sportowych, które odbyły się na terenie hajnowskiego WTZ. W trakcie sportowych zmagań wszyscy ich uczestnicy wykazywali ducha rywalizacji i wielką chęć zwycięstwa. Całe spotkanie przebiegło w miłej atmosferze a wszystkie konkurencje przebiegły zgodnie z zasadami fair play. Na zakończenie miało miejsce ognisko integracyjne i zabawa taneczna. Wyjazd miał na celu integrację osób niepełnosprawnych, rozwój umiejętności podtrzymywania zawartych już znajomości jak też rehabilitację ruchową uczestników WTZ.

Zaszufladkowano do kategorii Rok 2018 | Możliwość komentowania Spotkanie z WTZ Hajnówka została wyłączona

Zajecia Integracyjne

24 kwietnia 2018
Zdjęcia

Dziś odwiedzili nas wolontariusze z Michałowskiej Szkoły oraz z Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia ELEOS. Wolontariusze zorganizowali naszym podopiecznym wiele ciekawych zajęć na świeżym powietrzu, a także przedstawienie- starą legendę z regionu Katalonii.

Zaszufladkowano do kategorii Rok 2018 | Możliwość komentowania Zajecia Integracyjne została wyłączona